EB svarbos buveinės

Saugomos EB svarbos buveinės Šauklių riedulyne

Salantų regioniniame parke esanti „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbi teritorija Šauklių riedulynas yra ypač svarbi čia aptinkamoms ES svarbos buveinėms;
4030 Viržynams, 
DSC_0013.JPG
5130 Kadagynams, 
DSC_0023.JPG
6410 Melvenynams
16poligonas.JPG
6230* Rūšių turtingiems briedgaurynams.
3poligonas.JPG
Riedulyno teritorijoje didžiausią plotą užima kadagynų buveinės – 52 ha. Nors kadagynų buveinės yra sukcesinio pobūdžio, tačiau jos išlieka stabilios ilgą laiką esant nekintančiam drėgmės rėžimui ir pastoviam ganymo intensyvumui. Viržynų buveinės yra fragmentiškai pasiskirsčiusios visoje teritorijoje; dažniausiai formuojasi didesnėse atvirose aikštelėse tarp kadagių sąžalynų. Jas sudaro kupstuotų riedulynų kompleksai su vyraujančiais Šiliniu viržiu (Calluna vulgaris), Brukne (Vaccinium vitis-idaea), Aviniu eraičinu (Festuca ovina). Bendras buveinių plotas - apie 10 ha. Didesniuose atviruose plotuose tarp kadagynų plyti *rūšių turtingų briedgaurynų (Calluno-Nardetum) ploteliai. Tarp kadagynų buveinių įsiterpę melvenynų buveinės su vyraujančia Melsvąja melvene (Molinia caerulea) telkiasi drėgnesnėse įdubose ir sudaro nedidelius fragmentus (Molinion sąjungos bendrijų fragmentai).

Sprendimas V studija | TVS