Saugomos rūšys

Šauklių riedulyne aptinkamos saugomos augalų ir gyvūnų rūšys

 Lietuvoje apyretės arba ribotai paplitusios augalų rūšys:
 • Paprastasis burbulis (Trollius europaeus)
 • Paprastoji šertvė (Plypodium vulgare)
 • Dvilapė blandis (Platanthera bifolia)
augalų rūšys įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą:
 • Raudoniji gegūnė (Dactylorhiza incarnata)
 • Aukštoji gegūnė (Dactylorhiza fuchsii)
 • Baltijinė gegūnė (Dactylorhiza longifolia)
 • Statusis atgiris (Huperzia selago)
 • Vyriškoji gegužraibė (Orchis mascula)
 • Žalsvažiedė blandis (Plathantera chlorantha)
kerpių rūšys įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą:
 • Suodinoji saitakerpė (Umbilicaria deusta)
 • Daugialakštė saitakerpė (Umbilicaria polyphylla)
 • Gūbriuotoji pūsliakerpė (Lasallia pustulata)
 • Juodai žaliasis rizokarpas (Rhizocarpon viridiatrum)
 • Mužo auksakežis (Xanthoparmelia mougeotii)
 • Smulkialakštis juodkežis (Melanelia panniformis)
į Lietuvos raudonąją knygą įrašyta vabzdžių rūšis:
 • Rudaakis satyriukas (Coenonympha hero)
riedulyne peri į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos paukščių rūšys:
 • Tetervinai (Tetrao tetrix)
 • Paprastoji medšarkė (Lanius collurio)Sprendimas V studija | TVS