Tvarkaraštis

Projekto veiklos

2012 m.

2013 m.

2014 m.

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

A.1 Gamtotvarkos plano parengimas

C.1 Sumedėjusios augalijos iškirtimas

C.2 Šienavimas

C.3 Aptvarų įrengimas

C.4 Muflonų ganymas Šauklių riedulyne

C.5 Galvijų ganymas Kurtuvėnų regioniniame parke

C.6 Tiltų rekonstrukcijos darbai

D.1 Apžvalgos bokštelio pastatymas Šauklių riedulyne

D.2 Informacinių stendų pastatymas

D.3 Pėsčiųjų tako įrengimas Šauklių riedulyne

D.4 Lankstinukų ir brošiūrų leidyba

D.5 Interneto svetainės parengimas

D.6 Konferencijos ir seminarai

D.7 Edukacinė programa

D.9 Informacinių straipsnių leidyba

E.1 Tvarkomų teritorijų monitoringas

E.2/E.3 Projekto administravimas

E.5 Bendradarbiavimas su kitais projektais

Projekto veiklos

2015 m.

2016 m.

I

II

III

IV

I

II

III

IV

C.2 Šienavimas

C.4 Muflonų ganymas Šauklių riedulyne

C.5 Galvijų ganymas Kurtuvėnų regioniniame parke

D.2 Informacinių stendų pastatymas

D.4 Lankstinukų ir brošiūrų leidyba

D.6 Konferencijos ir seminarai

D.7 Edukacinė programa

D.8 Fotografijų paroda

D.9 Informacinių straipsnių leidyba

D.10 Ataskaitos visuomenei parengimas

E.1 Tvarkomų teritorijų monitoringas

E.2/E.3 Projekto administravimas

E.4 Apsaugos plano po projekto įgyvendinimo parengimas

E.6 Projekto auditas


Sprendimas V studija | TVS