Rezultatai

Laukiami rezultatai atkuriant buveines Šauklių riedulyne:
  • Sudarytos sąlygos ekstensyviam ganymui teritorijoje, iškertant ir pašalinant menkaverčius medžius ir krūmus;
  • Sukurta infrastruktūra pritaikanti Šauklių riedulyną muflonų ganymui;
  • Sukurta rekreacinė infrastruktūra leidžianti visuomenei lankytis tvarkomoje teritorijoje ir susipažinti su jos gamtinėmis vertybėmis, neįprastu kraštovaizdžiu, vykdomo projekto veiklomis;
  • Šauklių riedulyno teritorijoje įveista muflonų banda;
  • Atliktas Šauklių riedulyno tvarkymo priemonių poveikio buveinėms bei retų augalų rūšių populiacijų atsikūrimo stebėjimas ir vertinimas (monitoringas).

Sprendimas V studija | TVS