Partneriai

Projektą finansuoja:
  • ES programa LIFE+
  • Lietuvos Respublika
  • Salantų regioninio parko direkcija
  • Kretingos miškų urėdija
  • Kurtuvėnų regioninio parko direkcija
Projekto vertė: 631 039 EUR

Apie LIFE+ programą:

Europos Sąjungos aplinkos apsaugos finansavimo programa - LIFE+ skirta finanasuoti aplinkos apsaugos projektus. Programą sudaro trys komponentai: gamta ir biologinė įvairovė, aplinkos politika ir valdymas, bei informacija ir ryšiai. Šis projektas priklauso gamtos ir biologinės įvairovės krypčiai. Taikydama šią kryptį Europos Sąjunga finansuoja gerosios praktikos arba parodomuosius projektus, padedančius įgyvendinti paukščių ir buveinių direktyvas ir sukurti "Natura2000" tinklą. Projekto metu tvarkomos teritorijos priklauso "Natura2000" teritorijų tinklui bei prisideda prie paukščių ir buveinių direktyvos įgyvendinimo.

LIFE+ programos tinklapis: http://ec.europa.eu/environment/life
Sprendimas V studija | TVS