Life+ projektas

Apie projektą

 Projektas vykdomas dvejuose Lietuvos regioniniuose parkuose iš viso atkuriant tris degraduojančias teritorijas. Salantų regioniniame parke - Šauklių riedulyną ir Kurtuvėnų regioniniame parke - Vijurkų pievas ir Dubysos upės slėnį ties Bazilionais. Visos trys tvarkomos teritorijos priskiriamos europinės svarbos saugomų teritorijų tinklui Natura 2000, taigi projekto veiklos tiesiogiai prisideda prie šiam tinklui priklausančių gamtinių buveinių išsaugojimo. 
Pagrindinis projekto tikslas - ne tik atkurti gamtinių buveinių palankią būklę ir išsaugoti jas nuo išnykimo, tačiau užtikrinti ilgalaikį teigiamos buveinių būklės palaikymą. Buveinių būklės ilgalaikiam palaikymui buvo pasirinktas gyvūnų ganymas. Dėl nevienodų aplinkos sąlygų  trijose tvarkomose teritorijose buvo pasirinkti skirtingi ganomi gyvūnai. Kurtuvėnų regioninio parko teritorijose numatyta ganyti žiemojimui atsparių galvijų bandą, o Salantų regioniniame parke, Šauklių riedulyne - muflonų bandą. Muflonai Šauklių riedulyne pasirinkti dėl gausaus riedulių kiekio. Šie, kalnų avinų porūšiui priklausantys gyvūnai savo gyvenamojoje aplinkoje turi turėti galimybę laipioti akmenimis ar uolomis. Dėl šių priežasčių muflonai ne tik besiganydami nuės teritorijoje želiančias medžių ir krūmų atžalas, bet ir kanopomis "nuvalys" apželiančius ir augalijos tankmėje besislepiančius įspūdingus riedulius ant kurių mėgsta įsikurti retos kerpių rūšys. 

Šioje interneto svetainėje pateikiama detali informacija apie Salantų regioniniame parke, Šauklių riedulyne vykdomas veiklas. Detalesnė informacija apie Kurtuvėnų regioninio parko teritorijose vykdomas veiklas adresu: http://www.naturaliospievos.lt/

Sprendimas V studija | TVS