Pradžia

Paskutinio ledyno, praslinkusio maždaug prieš 26 tūkstančius metų, suformuotas, šiaurinėje Salantų regioninio parko dalyje, slūgso Šauklių riedulynas. Ledyno tirpsmo vandenys į šią 79 ha ploto teritoriją sunešė apie 300 tūkst. m³ riedulių. Dėl išskirtinių gamtinių sąlygų čia susiformavo savitos augalų bendrijos, ant riedulių auga retos kerpių rūšys ir teritorijoje įsivyravo didžiausias Lietuvoje kadagynas. Riedulyne aptinkamos augalų buveinės priklauso Europos ekologiniam tinklui „Natura2000“, kurio tikslas apjungti natūralias ir pusiau natūralias buveines ir nykstančių gyvūnų ir augalų paplitimo vietas į bendrą saugomų teritorijų tinklą ir taip išsaugoti Europos gamtą ateities kartoms.

Nuo senų laikų Šauklių kraštovaizdžio draustinyje, Šauklių riedulyne buvo aplinkinių kaimų gyventojų bendros ganyklos, kuriose buvo ganomi gyvuliai. Nutraukus ganymą šioje teritorijoje susiformavusios gamtinės vertybės ėmė degraduoti. Retmių ir atvirų plotų buveines ėme užgožti augančios pušaitės, berželiai, kiti savaime augantys krūmai ir medžiai. Iškilo grėsmė prarasti retas ir saugomas Europos Sąjungos svarbos buveines.

Kurtuvėnų regioniniame parke esančiose Vijurkų pievose ir Dubysos upės slėnyje ties Bazilionais – ta pati problema. Nutrūkus tradiciniam ūkinikavimui šiose teritorijose ėmė keistis vyraujančios augalų bendrijos, taip blogindamos tipiškų Europos Sąjungos saugomų buveinių būklę.

Salantų regioninio parko direkcija, kartu su projekto partneriais 2012-2016 metais įgyvendina projektą, kurio tikslas atkurti palankią europinės svarbos buveinių būklę jas šienaujant, iškertant ir pašalinant menkavertę sumedėjusią augaliją ir krūmus, bei pritaikant ekstensyvų ganymą, siekant užtikrinti ilgalaikį buveinių būklės stabilumą.

Sprendimas V studija | TVS